ترانزیت خارجی

در ترانزیت خارجی کالای مورد نظر برای اینکه به مقصد سوم برسد ابتدا به خاک کشور وارد و سپس از مرزی دیگر خارج میشود. کالایی که از طریق ترانزیت خارجی وارد کشور میشود مشمول پرداخت هیچ یک از موارد حق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض نمیشود. تمامی خودروهایی که بدون مسافر و همچنین بار باشند و برای ترانزیت اظهار شوند از هر لحاظ شامل قوانین ترانزیت خارجی میشوند. برای این گونه وسایل نقلیه باید اظهارنامه و همچنین پروانه ترانزیت جداگانه اخذ و تسلیم شود. در ترانزیت خارجی تبصره هایی وجود دارد که آنها را به اختصار شرح خواهیم داد. اگر شخصی قصد عبوراز خاک کشور با خودروی خود را داشته باشد تمامی قوانین ترانزیت خارجی شامل حال او میشود. در صورتیکه برای خودرو جواز بین المللی عبور اخذ کرده باشد در این صورت وسایل مشمول مقررات خواهند شد.

وسیله نقلیه ای که تعدادی مسافر را از کشوری دیگر وارد کشور کند و سپس از همان مسیر دوباره بازگردد مشمول قوانین ترانزیت خارجی نخواهد شد.

تشریفات ترانزیتی که برای خودروها در نظر گرفته شده است فقط باید در گمرکاتی انجام شود که برای ترانزیت مجاز در نظر گرفته شده اند. لیست تمامی این گمرکات توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود.

اگر قصد ورود کالایی به کشور وجود داشته باشد و آن کالا جزو کالاهای مجاز باشد میتوان با در نظر گرفتن قوانین حمل و نقل آنرا وارد نمود ولی اگر جزو کالاهای غیر مجاز باشد باید حتما مجوز ورود آن اخذ شود.

گمرک میتواند اجازه صدور پروانه ترانزیت را به کالایی بدهد که وارود آن کالا طبق مقررات عمومی صادرات و واردات غیر مجاز باشد.

در صورتیکه اتباع غیر ایرانی برای ترانزیت خارجی وارد کشور شده و با خود اسلحه بهمراه داشته باشند گمرک میتواند نسبت به قوانین کشور تصمیم بگیرد که اسلحه اجازه ورود دارد یا خیر.

در ترانزیت خارجی برای ورود و سپس خروج کالا از مرز های کشور باید خودرویی به این منظور بکاربرده شود که شخص وارد کننده میتواند بنا به اختیار خود و یا با التزام دولت اقدام به وارد کردن خودرو کند.

در صورتیکه در ترانزیت خارجی امکان حمل سریع به مقصد وجود نداشته باشد وارد کننده باید کالا را در انبار گمرک نگهداری کند و هزینه آنرا نیز تا زمان ترخیص بپردازد.