ترانزیت داخلی

زمانی که یک کالا از خارج وارد مرزهای کشور ما میشود ابتدا به یکی از گمرکات تعیین شده هدایت میگردد. اما شاید لازم باشد تا این محموله از یک گمرک به گمرک داخلی دیگر منتقل شود که  به این انتقال ترانزیت داخلی میگویند. ترانزیت داخلی که به روش زمینی انجام میشود ابتدا محموله از یک گمرک بارگیری شده و سپس در گمرک دیگر تخلیه میشود.

ترانزیت کالا حتما نباید توسط فرد و یا شرکت وارد کننده انجام شود و شرکت هایی  نیز هستند که میتوانند تمامی امور ترانزیت داخلی را بر عهده بگیرند. مزیت های زیادی با استفاده از این شرکت ها در ترانزیت داخلی وجود دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد:

صرفه جویی در زمان یکی از بزرگترین مزیت های استفاده از شرکت ها برای ترانزیت داخلی میباشد. ترانزیت کالا در گمرکات کشور به آسانی انجام نمیشود و باید مراحل اداری و گمرکی آن طی شود که همین موضع باعث میشود تا زمان زیادی برای انجام این کار نیاز باشد. شرکت ها به دلیل تجربه بالایی که در این زمینه دارند میتوانند پروسه انتقال را تا حد بسیار زیادی کوتاه کنند.

به دلیل عدم آشنایی وارد کنندگان کالا با روند ترانزیت داخلی ممکن است هزینه بسیار زیادی را برای آنها به بار بیاورد. مراحل زیادی در ترانزیت داخلی وجود دارد که هر کدام نیز هزینه بر است. برای اینکه از میزان هزینه های ترانزیت داخلی کم کنید بهتر است تا شرکت های ترانزیتی را انتخاب کنید. تعرفه های در نظر گرفته برای حق الزحمه انجام کارتصویب شده میباشد و هیچگونه هزینه اضافی اخذ نخواهد شد.

استرسی که در ترانزیت داخلی و به طور کلی ترانزیت وجود دارد بسیار بالاست. وارد کننده همواره باید به این فکر باشد که کالا چه زمان به دست او خواهد رسید و همچنین هزینه انجام ترانزیت چقدر خواهد شد. زمانی که امور ترانزیت داخلی را به شرکت ها بسپارید دیگر هیچگونه استرس ناشی از انجام کار متوجه شما نخواهد شد و با اطمینان کامل میتوانید کار را به این شرکت ها بسپارید.

شرکت های ترانزیت داخلی تحت حمایت و پوشش بیمه ای هستند که همین موضوع باعث میشود تا در صورتیکه حین انجام کار آسیبی به کالا وارد آمد بتوان خسارت آنرا از بیمه دریافت نمود. البته نباید ناگفته بماند که احتمال آسیب دیدگی کالا در شرکت های ترانزیت داخلی بسیار کم است. شرکت های ترانزیت داخلی در کار خود تبحر زیادی دارند و این احتمال را تقریبا به صفر رسانده اند.