حمل بار به آذربایجان ترکیه و عراق

گاهی تجار بدلیل نزدیکی کشورهای همسایه و سهل الوصول بودن قوانین تجاری کشورهای همسایه ی ایران اقدام به خرید و یا فروش و ایجاد روابط تجاری با بازرگانان و تجار آن کشورها می نمایند.

که عمده ی فعالیت های تجاری ایران با کشورهایی همچون ترکیه ، آذربایجان و یا عراق می باشد.

کشور ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی خود در بهترین کریدور منطقه خاورمیانه قرار گرفته است و جاده های ترانزیتی بسیاری برای عبور کامیون های خارجی و واردات به کشورهای همسایه از خاک ایران عبور می کنند.

حمل بار به ترکیه 

و به همین دلیل تجار عراقی و یا آذربایجانی روابط تجاری خود را در ایران ساماندهی و با شناخت اهداف خود در ایران شروع به صادرات و یا واردات از کشور می کنند.

این مجموعه نیز با شناخت کریدورهای جاده ای در این بین توانسته است رضایت صاحبین کالا و تجار خود را در این عرصه به همراه داشته باشد و با ارائه کامیون های چادری و یخچالی سهم بسزایی در افزایش این روابط داشته است.

 

حمل بار از آذربایجان