شرکت حمل و نقل بین المللی سیوان ترابر دامون

شرکت حمل و نقل بین المللی سیوان ترابر دامون به منظور انجام خدمات حمل و نقل بین المللی در عرصه ی بازرگانی خارجی تاسیس گردیده است و با تکیه بر دانش متخصیصن و مدیران اهل فن توانسته است مسیر پر فراز و نشیب را در این عرصه بپیماید.

از آنجائیکه عرصه ی بازرگانی خارجی و تجارت جهانی در کنار داشتن مدیران متخصص نیاز به تیم حرفه ای جهت انجام امور حمل و نقل بین المللی را دارد این شرکت به شهادت توانسته است موجبات رضایت خاطر و اعتماد صاحبان کالای خود را فراهم سازد.

همچنین مجموعه ی سیوان ترابر دامون با شعار صداقت و تعهد نسبت به انجام امور صاحبان کالا پابه عرصه ی وجود گذاشته است.

هدف این شرکت ارائه بهترین و عملیاتی ترین مشاوره و راهنمائی به تجار و بازرگانان و انجام امور حمل و نقل بین المللی آنان می باشد به طوریکه مطلوب ترین نتیجه با کمترین نرخ را داشته باشد.

امید است که با همکاری در آینده ی نزدیک با مجموعه ی سیوان ترابر دامون با تمامی پتانسیل های مجموعه آشنا گردید.